Mengenal Allah yang Maha Pemurah dapat menghilangkan kesedihan


Apabila kecintaanmu benar
Maka semuanya akan terasa mudah
Dan semua yang ada di atas tanah
Akan pulang menjadi tanah lagi

Allah SWT adalah Tuhan yang paling pemurah dari yang pemurah dan yang paling dermawan di antara penderma. Dia menganugerahkan kepada hamba-hambaNya sebelum mereka memohon dan di atas apa yang mereka harapkan. Allah SWT menghargai suatu amal walaupun sedikit dan terus-menerus. Dia mengampuni banyak kesalahan dan menghapuskannya. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadaNya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Dia tidak merasa kepenatan sedikitpun untuk beralih dari satu pendengaran ke pendengaran yang lain. Dia tidak pernah erbuat dalah dengan banyaknya permasalahan, tidak pernah merasa jemu dengan tekanan permohonan orang-orang yang memohon, bahkan Dia mencintai orang-orang yang memohon dalam doanya. Dia senang diminta dan Dia akan marah bila tidak diminta.
Dia malu kepada hambaNya, tetapi sebaliknya hambaNya itu tidak malu kepadaNya. Dia menutupi hambaNya walaupun ia tidak menutupi dirinya. Dia mengasihi hambaNya yang tidak mengasihi dirinya. Tidak ada yang dapat menghilangkan keburukan kecuali Dia. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengabulkan doa, menghentikan perselisihan kekhilafan, mengampuni kesalahan, menutupi ‘aib, menyelamatkan dari bencana, menolong dari musibah dan memberikan anugerah melainkan hanya Allah semata-mata.
Allah SWT yang lebih luas pemberianNya, lebih banyak kasih-sayangNya, lebih dermawan pemberianNya, lebih kuat perlindunganNya, dan lebih mencukupi hamba yang bertawakkal kepadaNya. Kasih sayangNya kepada hambaNya lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dia lebih sennag dengan taubat hambaNya daripada sseorang yang kehilangan unta kenderaan yang membawa makanan dan minumannya di tengah padang sahara yang membinasakan, kemudian manakala ia putus asa untuk dapat bertahan hidup, tiba-tiba menemukan kembali kenderaannya itu.
Dr. ‘Aidh Bin ‘Abdullah Al-Qarni

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...